Why Demotion of Older Workers is a No-Go Area A Vignette Study among Managers

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan conferentiePaperWetenschappelijk

Originele taal-2Engels
StatusGepubliceerd - 2014

Citeer dit