Why demotion of older workers is a no-go area for managers

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

148 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Why demotion of older workers is a no-go area for managers'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Business & Economics

Engineering & Materials Science