Why did Donders, after describing pseudotorsion, deny the existence of ocular counterrolling together with Ruete, Volkmann, von Graefe and von Helmholtz, until Javal reconfirmed its existence?

H.J. Simonsz, N.J. Wade

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Why did Donders, after describing pseudotorsion, deny the existence of ocular counterrolling together with Ruete, Volkmann, von Graefe and von Helmholtz, until Javal reconfirmed its existence?'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicine & Life Sciences