Why Did the Incorporation of the Bill of Rights Fail in the Late Nineteenth Century?

G.N. Magliocca

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)102-139
  Aantal pagina's38
  TijdschriftThe Minnesota Law Review
  Volume94
  Nummer van het tijdschrift1
  StatusGepubliceerd - 2009

  Citeer dit