Prečo nosili moroví doktori masku so zobákom?

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelPopulair

Vertaalde titel van de bijdrageWhy did the plague doctors wear a bird mask?
Originele taal-2Niet gedefinieerd
TijdschriftHistoryWeb
StatusGepubliceerd - 11 mei 2020

Citeer dit