Why do bacteria engage in homologous recombination?

M. Vos

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Why do bacteria engage in homologous recombination?'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicine & Life Sciences