Why do intimate partners live apart? Evidence on LAT relationships across Europe

A.C. Liefbroer, A. Poortman, J. Seltzer

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

148 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Why do intimate partners live apart? Evidence on LAT relationships across Europe'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Social Sciences