Why do lower educated people separate more often? Life strains and the gradient in union dissolution

B. Hogendoorn, M. Kalmijn, T. Leopold

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

4 Citaten (Scopus)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)88-102
Aantal pagina's15
TijdschriftEuropean Sociological Review
Volume38
Nummer van het tijdschrift1
DOI's
StatusGepubliceerd - 01 feb. 2022

Citeer dit