Why do older adults avoid seeking financial advice? Adviser anxiety in the Netherlands

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

11 Citaten (Scopus)
265 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Why do older adults avoid seeking financial advice? Adviser anxiety in the Netherlands'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Arts & Humanities

Medicine & Life Sciences

Social Sciences