Why does the shtyle spread? Street prestige boosts the diffusion of urban vernacular features

Stef Grondelaers, Stefania Marzo

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

1 Citaat (Scopus)
25 Downloads (Pure)

Zoekresultaten