Why does the shtyle spread? Street prestige boosts the diffusion of urban vernacular features

Stef Grondelaers, Stefania Marzo

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

1 Citaat (Scopus)
25 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Why does the shtyle spread? Street prestige boosts the diffusion of urban vernacular features'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Arts & Humanities

Social Sciences