Why everlastings don't last

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  38 Citaten (Scopus)
  270 Downloads (Pure)
  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)70-84
  TijdschriftPersoonia
  Volume26
  DOI's
  StatusGepubliceerd - 2011

  Citeer dit