Why medication in involuntary treatment may be less effective: the placebo/nocebo effect.

G. Meynen, D.F. Swaab

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)993-995
TijdschriftMedical Hypotheses
Volume77
DOI's
StatusGepubliceerd - 2011

Citeer dit