Why mussels stick together: spatial self-organization affects the evolution of cooperation

Monique de Jager, Franz J. Weissing, Johan van de Koppel

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)547-558
TijdschriftEvolutionary Ecology
Volume31
Nummer van het tijdschrift4
DOI's
StatusGepubliceerd - aug. 2017
Extern gepubliceerdJa

Citeer dit