Why plant volatile analysis needs bioinformatics - Detecting signal from noise in increasingly complex profiles

N.M. Van Dam, G.P. Poppy

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  2 Downloads (Pure)

  Vingerafdruk

  Duik in de onderzoeksthema's van 'Why plant volatile analysis needs bioinformatics - Detecting signal from noise in increasingly complex profiles'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

  Earth & Environmental Sciences

  Agriculture & Biology