Why politics matters: An insight from Indonesia’s flood management

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Originele taal-2Engels
TijdschriftNew Mandala
StatusGepubliceerd - 2021

Citeer dit