Why small states off er important answers to large questions

Wouter Veenendaal, Jack Corbett

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)527-549
TijdschriftComparative Political Studies
Volume48
Nummer van het tijdschrift4
StatusGepubliceerd - 2015

Citeer dit