Why the Compact Disc Was Not a Revolution And «Cityfish» Will Change Textual Scholarship, or What Is a Computational Edition?

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Vingerafdruk Duik in de onderzoeksthema's van 'Why the Compact Disc Was Not a Revolution And «Cityfish» Will Change Textual Scholarship, or What Is a Computational Edition?'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Arts & Humanities