Why time-limited individuals can make populations more vulnerable to disturbance

Henk-Jan van der Kolk (Co-auteur), Bruno J. Ens, Magali Frauendorf, Eelke Jongejans, Kees Oosterbeek, Willem Bouten, Martijn van de Pol

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

5 Citaten (Scopus)
29 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Why time-limited individuals can make populations more vulnerable to disturbance'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Earth & Environmental Sciences

Agriculture & Biology