Wickerhamiella shivajii sp. nov., a thermotolerant yeast isolated from distillery effluent

Rameshwar Avchar, Marizeth Groenewald, Abhishek Baghela

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

1 Citaat (Scopus)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)3237-3242
TijdschriftInternational Journal of Systematic and Evolutionary Microbiology
Volume69
Nummer van het tijdschrift10
DOI's
StatusGepubliceerd - okt. 2019

Citeer dit