Wide variation of pesticide use between farmers

G.R. de Snoo, F.M.W. de Jong, R.J. van der Poll

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelProfessioneel

Originele taal-2Engels
TijdschriftPesticides News
Volume39
Nummer van het tijdschrift5
StatusGepubliceerd - 1998
Extern gepubliceerdJa

Citeer dit