Widespread activity of multiple lineages of Usutu virus, western Europe, 2016

Daniel Cadar, Renke Lühken, Henk van der Jeugd, Mutien Garigliany, Ute Ziegler, Markus Keller, Jennifer Lahoreau, Lars Lachmann, Norbert Becker, Marja Kik, Bas B Oude Munnink, Stefan Bosch, Egbert Tannich, Annick Linden, Volker Schmidt, Marion P Koopmans, Jolianne Rijks, Daniel Desmecht, Martin H Groschup, Chantal Reusken (Co-auteur)Jonas Schmidt-Chanasit

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

114 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Widespread activity of multiple lineages of Usutu virus, western Europe, 2016'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Social Sciences

Medicine & Life Sciences