Widespread Genomic Incompatibilities in Caenorhabditis elegans

Basten Snoek, Helen E. Orbidans, Jana J. Stastna, Aafke Aartse, Miriam Rodriguez, Joost A. G. Riksen, Jan E. Kammenga, Simon C. Harvey

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

35 Citaten (Scopus)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)1813-1823
TijdschriftG3 (Bethesda, Md.)
Volume4
Nummer van het tijdschrift10
DOI's
StatusGepubliceerd - 01 okt. 2014
Extern gepubliceerdJa

Citeer dit