Widespread state-dependent shifts in cerebellar activity in locomoting mice.

I. Ozden, D.A. Dombeck, T.M. Hoogland, D.W. Tank, S.S. Wang

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)42650
TijdschriftPLoS One
Volume7
DOI's
StatusGepubliceerd - 2012

Citeer dit