Widespread Usutu virus outbreak in birds in the Netherlands, 2016

J. Rijks, M Kik, R. Slaterus, R. Foppen, A. Stroo, J Ijzer, J. Stahl, A. Gröne, M. Koopmans, H.P. van der Jeugd, C. Reusken

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

79 Citaten (Scopus)
135 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Artikelnummer30391
TijdschriftEurosurveillance
Volume21
Nummer van het tijdschrift45
DOI's
StatusGepubliceerd - 10 nov. 2016

Citeer dit