Widespread Usutu virus outbreak in birds in the Netherlands, 2016

J. Rijks, M Kik, R. Slaterus, R. Foppen, A. Stroo, J Ijzer, J. Stahl, A. Gröne, M. Koopmans, H.P. van der Jeugd, C. Reusken

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

113 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Artikelnummer30391
TijdschriftEurosurveillance
Volume21
Nummer van het tijdschrift45
DOI's
StatusGepubliceerd - 10 nov 2016

Citeer dit

Rijks, J., Kik, M., Slaterus, R., Foppen, R., Stroo, A., Ijzer, J., Stahl, J., Gröne, A., Koopmans, M., van der Jeugd, H. P., & Reusken, C. (2016). Widespread Usutu virus outbreak in birds in the Netherlands, 2016. Eurosurveillance, 21(45), [30391]. https://doi.org/10.2807/1560-7917.ES.2016.21.45.30391