Widowhood, family size and post-reproductive mortality: a comparative analysis of three populations in nineteenth century Europe

G. Alter, M. Dribe, F.W.A. van Poppel

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Widowhood, family size and post-reproductive mortality: a comparative analysis of three populations in nineteenth century Europe'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicine & Life Sciences