Wie geeft hulp, wie krijgt hulp?

S. te Riele, R. Kloosterman, E.-M. Merz

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelPopulair

32 Downloads (Pure)

Samenvatting

Vanuit de politiek wordt meer en meer van burgers gevraagd om elkaar te helpen of zorg te verlenen. In de zogenaamde participatiesamenleving wordt nadrukkelijk een bijdrage gevraagd van vrienden, buren en vooral familie. Zo zouden kinderen een deel van de zorg voor zieke of bejaarde ouders of grootouders voor hun rekening moeten nemen en zouden ouders moeten bijspringen als hun kinderen om hulp verlegen zitten. Wie geven er nu al hulp en wie zijn degenen die hulp krijgen? En in hoeverre wordt de hulp uitgewisseld met familie, vrienden en buren?
Originele taal-2Nederlands
Pagina's (van-tot)6-8
TijdschriftDemos: bulletin over bevolking en samenleving
Volume30
Nummer van het tijdschrift6
StatusGepubliceerd - 2014

Citeer dit