Wie heeft een grotere overlevingskans bij ziekenhuisopname? De intelligente patiënt

G.E. Bijwaard, H. van Kippersluis

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelProfessioneel

Samenvatting

Het is bekend dat hoogopgeleiden gezonder en langer leven, maar welk mechanisme gaat daar achter schuil? Onderzoek van de econometristen Bijwaard en Van Kippersluis toont aan dat een deel van dit overlevingsvoordeel niet zozeer voortkomt uit het diploma dat men heeft behaald, maar veel meer te maken heeft met de intelligentie waarmee men zorg gebruikt: Intelligente mensen hebben een grotere overlevingskans gegeven een bepaalde ziekenhuisdiagnose.
Originele taal-2Nederlands
TijdschriftMe Judice
StatusGepubliceerd - 02 mrt. 2015

Citeer dit