Wie is er bang voor bevolkingskrimp?

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelProfessioneel

Samenvatting

Bevolkingskrimp is een verschijnsel dat gepaard gaat met emoties en opportunistisch gedrag. De meeste Nederlanders zijn sterk voor bevolkingskrimp op wereldniveau, maar zodra krimp in de woonplaats voordoet, is die voorkeur verdwenen en hecht men aan de status quo. Voorstanders van krimp, de status quo of groei hebben sterk uiteenlopende inschattingen van wat krimp met een land of de eigen woonplaats doet. Vooral PVV-kiezers zijn sterk voor krimp, ingegeven door de ervaren bevolkingsdruk en de angst voor buitenlanders.
Originele taal-2Nederlands
Aantal pagina's5
TijdschriftMe Judice
Volume2
Nummer van het tijdschrift24-09-2009
StatusGepubliceerd - 2009

Citeer dit