Wie speelt een rol in het verlaten van het ouderlijk huis van Marokkanen en Turken?

Tom Kleinepier, H.A.G. de Valk

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelPopulair

56 Downloads (Pure)

Samenvatting

Het verlaten van het ouderlijk huis is een belangrijke gebeurtenis in de levensloop van jongeren. Met deze stap begint een nieuwe levensfase met meer emotionele en economische zelfstandigheid. Het NIDI voerde onderzoek uit naar de reden waarom en het moment waarop jongeren van verschillende
herkomstgroepen uit huis gaan. Autochtone jongeren verlaten het huis veel vaker dan Turkse en Marokkaanse jongeren vanwege werk en opleiding. Allochtone mannen gaan vooral het ouderlijk huis uit om zelfstandig te gaan wonen, en voor allochtone vrouwen is trouwen ook een belangrijke reden. Zij gaan bovendien eerder dan mannen het huis uit. De samenstelling van de vriendengroep en de school is eveneens van belang. Een gemengde school zet minder snel aan tot uit huis gaan om te studeren dan een volledig ‘witte’ dan
wel ‘zwarte’ school.
Originele taal-2Nederlands
Pagina's (van-tot)1-4
TijdschriftDemos: bulletin over bevolking en samenleving
Volume31
Nummer van het tijdschrift1
StatusGepubliceerd - 2015

Citeer dit