Wie stond toe dat er niets werd toegestaan? Een overpeinzing over de ‘verbodsopleggers’ in de Sovjetunie

Karel Berkhoff (Vertaler)

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelPopulair

Samenvatting

Translation of a Russian article in the Soviet newspaper Izvestiia
Vertaalde titel van de bijdrageWho Permitted that Nothing Was Permitted?: Thoughts about the ‘Prohibitors’ in the Soviet Union
Originele taal-2Nederlands
Pagina's (van-tot)6
Aantal pagina's1
TijdschriftVrij Nederland
Nummer van het tijdschrift4
StatusGepubliceerd - 1987

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Wie stond toe dat er niets werd toegestaan? Een overpeinzing over de ‘verbodsopleggers’ in de Sovjetunie'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Citeer dit