Wie trouwt met wie? Partnerkeuze van de tweede generatie

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelPopulair

69 Downloads (Pure)
Originele taal-2Nederlands
Pagina's (van-tot)4-7
TijdschriftDemos: bulletin over bevolking en samenleving
Volume35
Nummer van het tijdschrift10
StatusGepubliceerd - nov. 2019

Citeer dit