'Wie wil er nu niet als redder van Sinterklaas te boek staan?' Gemeenten en de intocht van Sinterklaas

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelPopulair

362 Downloads (Pure)
Originele taal-2Nederlands
Pagina's (van-tot)28-34
Aantal pagina's7
TijdschriftLevend Erfgoed
Volume7
Nummer van het tijdschrift1
StatusGepubliceerd - 2010

Citeer dit