Wie wil nu 100 jaar worden? Over de vloek en zegen van het ouder worden

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelProfessioneel

Samenvatting

Normen spelen een grote rol in het maatschappelijk leven. Zo ook in kwesties rond de levensduur. Die normen worden echter zelden hardop uitgesproken. In een onderzoek van Van Dalen en Henkens wordt die norm wel uitgesproken en gevraagd. Wat vinden Nederlanders een mooie leeftijd om in het leven te bereiken? En willen mensen wel 100 jaar worden? Gemiddeld genomen is 86 jaar de mooie leeftijd die Nederlanders hopen te bereiken. Als het ouder worden niet gepaard gaat met gezondheidsklachten dan zouden drie op de vier Nederlanders 100 jaar willen worden.
Originele taal-2Nederlands
TijdschriftMe Judice
StatusGepubliceerd - 14 sep. 2017

Citeer dit