Wie wint er bij deze deal?

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelPopulair

Originele taal-2Nederlands
Aantal pagina's1
TijdschriftNRC Handelsblad
Nummer van het tijdschrift10 maart 2016
StatusGepubliceerd - 2016

Citeer dit