Wie zwijgt, stemt toe [Review of: (2012) Fabien Menant, Les députés de Napoléon, 1799-1815]

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveBoek/film/artikelrecensieWetenschappelijk

32 Downloads (Pure)
Originele taal-2Nederlands
Pagina's (van-tot)151-153
TijdschriftTijdschrift voor geschiedenis
Volume127
Nummer van het tijdschrift1
StatusGepubliceerd - 2014

Citeer dit