'Wij waren joden, wij werden Israelieten. Wij zijn weer joden geworden'. Appreciaties van de emancipatie van de joden in Nederland

J.C.H. Blom

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

109 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)507-516
TijdschriftOns Erfdeel
Volume39
StatusGepubliceerd - 1996

Citeer dit