Wij weten iets van hun lot: Nivellering in de geschiedschrijving

E.E. Gans, R. Ensel

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelPopulair

Originele taal-2Nederlands
TijdschriftDe Groene Amsterdammer
Nummer van het tijdschrift50
StatusGepubliceerd - 2012

Citeer dit