Wild great and blue tits do not avoid chemical cues of predators when selecting cavities for roosting

Luisa Amo, Gustavo Tomás, Irene Saavedra, Marcel E. Visser

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

116 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Wild great and blue tits do not avoid chemical cues of predators when selecting cavities for roosting'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Agriculture & Biology