Will computational science dominate or divide the social sciences?

Edwin Horlings

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan conferentieAbstractWetenschappelijk

Originele taal-2Engels
StatusGepubliceerd - 22 okt. 2009

Citeer dit