Will fungi solve the carbon dilemma?

S. Emilia Hannula, Elly Morriën* (Co-auteur)

*Bijbehorende auteur voor dit werk

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

23 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Will fungi solve the carbon dilemma?'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Agriculture & Biology

Earth & Environmental Sciences