Will legal international rhino horn trade save wild rhino populations?

Jasper A.J. Eikelboom (Co-auteur), Rascha J.M. Nuijten, Yingying X.G. Wang, Bradley Schroder, Ignas.M.A. Heitkönig, Wolf M. Mooij, Frank van Langevelde, Herbert H.T. Prins

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

53 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Will legal international rhino horn trade save wild rhino populations?'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Earth & Environmental Sciences

Agriculture & Biology