Will legal international rhino horn trade save wild rhino populations?

Jasper A.J. Eikelboom (Co-auteur), Rascha J.M. Nuijten, Yingying X.G. Wang, Bradley Schroder, Ignas.M.A. Heitkönig, Wolf M. Mooij, Frank van Langevelde, Herbert H.T. Prins

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

17 Citaten (Scopus)
57 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Will legal international rhino horn trade save wild rhino populations?'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Earth & Environmental Sciences

Agriculture & Biology