Will the village law change rural Indonesia?

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijk

Originele taal-2Engels
TijdschriftNew Mandala
Nummer van het tijdschrift6 oktober
StatusGepubliceerd - 2016

Citeer dit