Willem de Clercq's limitations and ambitions: his tenure as secretary of the Nederlandsche Handel-Maatschappij, circa 1824

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan conferentiePaperWetenschappelijkpeer review

39 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
StatusGepubliceerd - 23 mrt. 2018

Citeer dit