Willem Frederik Hermans’ beklemmende bezetenheid [Review of: Ewoud Kieft (2012) Oorlogsmythen. Willem Frederik Hermans en de Tweede Wereldoorlog]

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveBoek/film/artikelrecensieProfessioneel

Originele taal-2Nederlands
Pagina's (van-tot)218-220
TijdschriftSpiegel der Letteren
Volume55
Nummer van het tijdschrift2
StatusGepubliceerd - 2013

Citeer dit