Willem Kuiper, ‘Die Destructie van Jherusalem in handschrift en druk'

W.T.J.M. Kuiper

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Samenvatting

Uitgewerkte tekst van een lezing gehouden in Leiden op 22 december 2005 tijdens de workshop Literatuur in handschrift en druk 1450-1600. Centraal staat de vertaling/bewerking die Jacob van Maerlant maakte van Flavius Josephus’ De bello judaico, zoals die bewaard bleef in het oudste handschrift KB Brussel 15001 en in de proza-versie die in 1361 door een anonymus vervaardigd werd en in 1482 te Gouda door Geraert Leeu gedrukt werd.
Originele taal-2Nederlands
Aantal pagina's22
TijdschriftVoortgang. Jaarboek voor de neerlandistiek
Volume26
StatusGepubliceerd - 2007

Citeer dit