Willem Lodewijk: stadhouder en strateeg (1560-1620-2020)

A.J. Brand (Redacteur), Joop Koopmans

Onderzoeksoutput: Boek/RapportBoekWetenschappelijkpeer review

Samenvatting

Graaf Willem Lodewijk van Nassau-Dillenburg is een van degenen die aan de wieg van de Republiek hebben gestaan. In de laatste decennia van de zestiende eeuw wist hij, samen met zijn neef Maurits, het grondgebied van de nieuwe staat veilig te stellen en uit te breiden. Tijdens het Twaalfjarig Bestand, de adempauze in de strijd tegen Spanje van 1609 tot 1621, droeg hij ertoe bij dat tijdens de godsdiensttwisten de contraremonstranten in de Gereformeerde Kerk het pleit wonnen. In zijn eigen gewesten, Fryslân, Stad en Lande (Groningen) en Drenthe, bracht hij als stadhouder rust in de bestuurlijke verhoudingen. Hij stimuleerde er bovendien de calvinisering en was betrokken bij de oprichting van universiteiten in Franeker en Groningen.
De herdenking van het 400-ste sterfjaar van Willem Lodewijk (1560-1620) was in 2020 aanleiding om nieuwe perspectieven te ontwikkelen op het leven van deze stadhouder, die de Friezen de bijnaam Us Heit gaven. Deze bundel bevat acht bijdragen over Willem Lodewijks aandeel in de vorming van de Republiek en de geschiedenis van zijn noordelijke gewesten. Daarbij is er aandacht voor het militaire kader waarbinnen Willem Lodewijk functioneerde en voor zijn rol als pater familias in het familienetwerk van de Nassaus. Zijn beeldvorming wordt belicht aan de hand van eigentijds grafisch materiaal en de negentiende- en twintigste-eeuwse pers. Deze bundel resulteert in een herwaardering van een stadhouder die ten onrechte lange tijd in de schaduw van Maurits werd geplaatst.
Originele taal-2Nederlands
Plaats van productieHilversum
UitgeverijVerloren
Aantal pagina's192
ISBN van geprinte versie9789087048723
StatusGepubliceerd - 04 dec. 2020
EvenementSympoasium Willem Loadewyk: Steedhâlder en strateech (1560-1620-2020) - Oranjeseal Stêdhûs, Ljouwert, Nederland
Duur: 04 dec. 2020 → …
https://www.fryske-akademy.nl/wl2020/

Citeer dit