Willem Uhbert Nolens 1860-1931. Uit het leven van een priester-staatsman

J.C.H. Blom

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

38 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)311-312
TijdschriftTijdschrift voor geschiedenis
Volume93
StatusGepubliceerd - 1980

Citeer dit