Willemsia gen. nov. and Boreopontia Willems, 1981 revisited (Harpacticoida: Cylindropsyllidae)

R. Huys, S. Conroy-Dalton

    Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

    Vingerafdruk

    Duik in de onderzoeksthema's van 'Willemsia gen. nov. and Boreopontia Willems, 1981 revisited (Harpacticoida: Cylindropsyllidae)'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

    Agriculture & Biology

    Earth & Environmental Sciences